لیست قیمت ها
زبان مبدا زبان مقصد نوع ترجمه هزینه روزانه هزینه ساعتی هزینه دقیقه ای اننخاب برای سفارش
فارسی انگلیسی مترجم همراه 500,000 تومان 150,000 تومان
انگلیسی فارسی مترجم همراه 500,000 تومان 150,000 تومان
فارسی انگلیسی مترجم کنفرانس 700,000 تومان 250,000 تومان
انگلیسی فارسی مترجم کنفرانس 700,000 تومان 250,000 تومان
فارسی انگلیسی مترجم همزمان 1,000,000 تومان 350,000 تومان
انگلیسی فارسی مترجم همزمان 1,000,000 تومان 350,000 تومان
ثبت سفارش

شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم

ثبت سفارش ترجمه شفاهی

لطفا منتظر بمانید

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...