25 واژه و صفت پرکاربرد اسپانیایی

25 واژه و صفت پرکاربرد اسپانیایی
9
14
اگر درس اول که معرفی جمله ها و شبه جمله های کاربردی زبان اسپانیایی رو دیدین، باهم میریم سراغ واژه هایی که خیلی استفاده میشن تو این زبان:

 تو این درس با کلمات کلیدی و ضروری آشنا میشیم که روزانه چندین بار از زبان هر اسپانیایی شنیده میشن، همه این واژه ها صفت هستن.

نظرات خود را بیان کنید

لطفا منتظر بمانید

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...